HostFact API versie 2.9Groepen

Debiteurgroepen, crediteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.